Đối với sản phẩm còn thời gian bảo hành nếu xảy ra sự cố do lỗi kỹ thuật chúng tôi sẽ tiến hành thay thế / sửa chữa nếu cần thiết. Quý khách phải có phiếu bảo hành gốc do công ty chúng tôi đưa kèm khi giao hàng.

Điều kiện bảo hành:

  • Sử dụng đúng công suất, áp suất, môi trường, nhiệt độ, môi chất cho phép.
  • Áp dụng đúng chế độ bảo trì, bảo dưỡng
  • Lắp đặt thêm lọc bảo vệ tại đầu hút

Chúng tôi không bảo hành trong những trường hợp sau:

  • Khách hàng tự ý tháo mở, sửa chữa trước khi báo cho đơn vị chịu trách nhiệm bảo hành
  • Làm rơi hoặc va chạm mạnh, dẫn đến thiết bị không nguyên vẹn
  • Hư hỏng do bảo quản kém: nhiệt độ cao, do hóa chất ăn mòn
  • Vượt ngoài trách nhiệm bảo hành của nhà sản xuất